ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij HJ Sportmassage hebben wij een aantal regels en wij stellen het dan ook zeer op prijs als iedereen zich hier aan houdt.

Algemene

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door massagepraktijk HJ Sportmassage. We geeft sportmassage, ontspanningsmassage en Manuele Lymfedrainage. Bij deze massages gebruikt de masseur de Klassieke massage behandeld. Tijdens massages kunnen massage oliën worden gebruikt die al in de prijs van de massage zijn inbegrepen. De praktijk is aangesloten bij het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS). HJ Sportmassage houdt zich aan de gedragscodes van de NGS.

Wij leveren absoluut geen sensuele of erotische massages. HJ Sportmassage behoudt zich zonder meer het recht voor mensen de toegang tot de praktijk te ontzeggen, indien hun gedrag of voorkomen hier aanleiding toe geeft, naar het oordeel van HJ Sportmassage.

Afspraak maken

Een afspraak maken voor een behandeling kan via de website www.hjsportmassage.nl/contact/, WhatsApp, Messenger en telefonisch. Als ik bezig ben met een massage zijn, zal ik de telefoon niet beantwoorden. Door het maken van een afspraak gaat de cliënt akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Gemaakte afspraken kunnen uiterlijk 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Bij niet tijdig annuleren kan de afspraak in rekening worden gebracht. Op het moment dat je een afspraak maakt blokkeren wij dit tijdstip voor u in de agenda. Dit betekent dat er op dat moment niemand meer kan boeken. Als u uw boeking niet annuleert kan er dus ook niemand meer boeken op dit tijdstip.

Mocht de masseur niet in de gelegenheid zijn de gemaakte afspraak na te komen, dan zal de cliënt hiervan zo tijdig als mogelijk op de hoogte worden gesteld en zal er een andere afspraak worden gemaakt.

Probeer altijd 5 minuten eerder voor u afspraak aanwezig te zijn, dit om uitloop te voorkomen en het zorgt ervoor dat wij de gehele massage kunnen afmaken.

Als u te laat komen er wordt een poging gedaan om je volledige massage af te maken. Is dit niet mogelijk omdat er direct een afspraak volgt zullen we de tijd van massage verminderen en betaal u wel de volledige massage.

Persoonsgegevens en bescherming privacy

HJ Sportmassage legt uitsluitend persoonlijke informatie vast in de administratie die relevant zijn voor de behandeling, en de afhandeling daarvan. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn de naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer. Naast deze gegevens zal ook informatie zijn betreffende sport- en medisch verleden, ziekte en medicijngebruik en werk (belasting). Alle informatie die cliënt en masseur uitwisselen tijdens intake, functieonderzoek en de behandeling zelf blijven strikt vertrouwelijk. De klantgegevens worden opgeslagen zoals u onze klant bent. Als u niet langer onze klant bent, uw gegevens na 2 jaar worden uitgesloten.

Zonder toestemming van de cliënt zal deze nooit aan derden worden verstrekt. Cliënten kunnen altijd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming vragen om inzage, wijziging of verwijdering van hun persoonlijke gegevens.

Aansprakelijkheid

De behandelingen zijn erop gericht dat cliënten zich beter gaan voelen. Het is, onder andere door fysiologische omstandigheden, echter niet te garanderen of en hoeveel beter een cliënt zich na een behandeling voelt. HJ Sportmassage kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van enige gevolgen, bijwerkingen en of nawerkingen die mogelijk een gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling.

Wel is het belangrijk dat de cliënt aangeeft als er na de massage bepaalde klachten zouden ontstaan, of als er geen vermindering optreedt in klachten waartegen de massage als behandeling was bedoeld. HJ Sportmassage aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen van onjuiste informatie over een anders voorgestelde of verzwegen gezondheidsaspect.

Klachtenregeling

HJ Sportmassage is aangesloten bij de NGS Klachtenservice Wkkgz.

Ik ben ontevreden over mijn bezoek aan de masseur. Wat kan ik doen?
Onder masseur vallen: sportmasseurs, wellnessmasseurs en sportzorgmasseurs

Stap 1. Bespreek uw ontevredenheid met de masseur
Als u niet tevreden bent over de communicatie, de kwaliteit of over iets wat de masseur heeft gedaan of juist niet heeft gedaan, bespreek dit dan eerst met de masseur. Zo lang de masseur niet weet dat u ontevreden bent, kan de masseur niets doen aan uw ontevredenheid. Als u er samen niet uitkomt of als u het lastig vindt om een gesprek met de masseur aan te gaan, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

Stap 2. Neem contact op met de klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris kan u helpen bij het vinden van de juiste weg voor de behandeling van uw klacht. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en onafhankelijk en luistert, informeert, adviseert en kan proberen te bemiddelen tussen u en de masseur. De klachtenfunctionaris doet geen uitspraak over wie er gelijk heeft. Als na inzet van de klachtenfunctionaris het probleem of de klacht niet naar uw tevredenheid is opgelost, dan kan de klachtenfunctionaris u informeren over de verdere mogelijkheden die er zijn om uw klacht voor te leggen zoals de klachtencommissie of de geschillencommissie.

Wilt u contact met de klachtenfunctionaris, dan kunt u bellen, mailen of een klachtenformulier invullen:

Naam klachtenfunctionaris: Corine Ottevanger
Klachtenformulier: www.ngsmassage.nl/klachten
Mailadres: klacht@ngsmassage.nl
Telefoonnummer: 06-21331090

Kosten
Aan de inzet van de klachtenfunctionaris zijn geen kosten verbonden. Voorwaarde voor de inzet van de klachtenfunctionaris is echter wel dat de masseur lid dient te zijn van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage en/of is aangesloten bij de NGS Klachtenservice Wkkgz. 

Cadeaubon

  • Het is mogelijk een cadeaubon in de massagepraktijk te kopen.
  • De klant kan het bedrag kiezen.
  • De cadeaubon is 1 jaar geldig.

PRIVACYBELEID

Wie zijn we

U leest op dit moment het privacybeleid van HJ sportmassage. HJ sportmassage is een massagepraktijk dat zich richt op het geven van Sportmassages, Blessurepreventie en Taping.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door HJ sportmassage verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven.  Daarover gaat dit beleid.

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door HJ sportmassage, neem dan gerust contact op! 

HJ Sportmassage | Groeneweg 2 | 4311 NG | Bruinisse | info@hjsportmassage.nl | 06-57943394 |Btw. Nr. 106633703B01 | KVK. Nr. 73494445

HJ sportmassage is een eenmansbedrijf en wordt gedreven door Hilda Jumelet-Leerstra

Doel verzamelen gegevens

Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door HJ sportmassage. Deze worden hieronder toegelicht.

Contact opnemen

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met HJ sportmassage via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals u naam, (bedrijfs)naam, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving.

Analytics

De website van HJ sportmassage verzamelt u gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van u website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Anamnese

Uw intakeformulier en/of anemnese met relevante (gezondheids)gegevens en geboortedatum worden gebruikt om een behandelplan te maken en de voortgang van de behandeling(en) te monitoren.

Aantekeningen van uw behandeling(en) worden gebruikt om de voortgang van de behandelingen(en) te monitoren.

Ontvangers

De E-mail en website worden gehost door SiteGround.  Gegevens die u mailt  of achterlaat op de website van HJ sportmassage zijn op de servers van SiteGround opgeslagen.

Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door HJ sportmassage, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling
uw gegevens langer moeten bewaren.

Op het moment dat u contact opneemt met HJ sportmassage via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld u naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver.   Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. U gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door HJ sportmassage of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Uw rechten

U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij HJ sportmassage vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met HJ sportmassage. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Kloppen u gegevens niet? Of zijn u gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door HJ sportmassage.

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij HJ sportmassage opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u  het recht op overdracht. Hierbij dient HJ sportmassage  al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij HJ sportmassage vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens. 

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat HJ sportmassage niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

Wilt u niet dat HJ sportmassage u gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. 

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@hjsportmassage.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren. 

Plichten

HJ sportmassage verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten
van HJ sportmassage via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. U e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om een nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan HJ sportmassage de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met HJ sportmassage met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd. 

HJ sportmassage behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer HJ sportmassage dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van HJ sportmassage te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

HJ sportmassage | Groeneweg 2 | 4311 NG | Bruinisse | info@hjsportmassage.nl | 06-57943394